Recenzenci

Artykuły zamieszczone w czasopiśmie „Podstawy Edukacji” recenzowane są przez zespół międzynarodowych recenzentów będących samodzielnymi pracownikami nauki.

prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Uniwersytet Łódzki, Polska

dr hab. Astrid  Męczkowska-Christiansen, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Polska

dr hab. Jolanta Zwiernik, prof. DSW, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska

prof. dr Pierre Dominicé, Université de Genève, Szwajcaria

prof.  Vlasta Cabanová PhD,  Žilinská Univerzita v  Žiline, Słowacja

dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

prof. dr Velta Lubkina, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija, Łotwa

dr hab. Małgorzata  Muszyńska, prof. KPSW, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Polska

prof. dr Gilles Baillat, Université de Reims-Champagne-Ardenne, Francja

dr  hab. Tomasz Zimny, prof. US, Uniwersytet Szczeciński, Polska

prof. Dr. Eu. Miquel Ăngel Comas, European Knowledge Advisor Centro Universitario Internacional de Barcelona - Universidad de Barcelona, Hiszpania