Redakcja

KOMITET REDAKCYJNY

Redaktor naczelny

Małgorzata Piasecka - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Redaktorzy tematyczni

Monika Adamska-Staroń - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie
Agnieszka Kozerska - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie
Beata Łukasik -
Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Redaktorzy językowi

Małgorzata Dawidziak-Kładoczna - Uniwersytet Wrocławski - język polski
Marie Françoise Iwaniukowicz - Le Furet,  Strasbourg  - język francuski
Janina Staszczyk - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie - język angielski

Redaktor statystyczny

Wioletta Sołtysiak - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Sekretarze redakcji

Anna Irasiak - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie
Karol Motyl - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie